Vår förskola

Vi är en liten förskola där vår verksamhet bygger på Reggio Emilia inspirerat livslångt lärande. Området ligger naturskönt med närhet till skog och grönområden, med bra förbindelser från Kista centrum.

Om Reggio Emilia
Reggio Emilia är en liten stad i norra Italien. Reggio Emilia har också blivit ett begrepp som står för den pedagogiska filosofin som under femtio år har utvecklats i stadens kommunala förskolor. "Ett barn har hundra språk" skrevs av Loris Malaguzzi som under många år var chef för de kommunala förskolorna i Reggio Emilia. Dikten uttrycker grundläggande tankar i den pedagogiska filosofin.

Språkförskolan Gläntan består av tre avdelningar:
Trollsländan och Fjärilen som är finsktalande och Nyckelpigan som är Engelsktalande.

naranaturen.jpg