Välkommen till Språkförskolan Gläntan i Kista

Sverigefinska förskolans historia

Sverigefinska Språkförskolan startade sin verksamhet 2001. Vi ändrade förskolans namn från Sverigefinska Språkförskolan till Språkförskolan Gläntan under våren 2021 för att den skulle bli mer välkänd i området, vi ansåg att namnet passar bra då området heter Gläntan och är känt för boenden i området.

Sverigefinska Skolan grundades 1995 i Kista för att garantera den tvåspråkiga grundskoleverksamhetens kontinuitet i Järva området. Redan då fanns det planer för en förskola .Hösten 2001 startade Sverigefinska förskolan i Kista. Hösten 2013 startades en engelsk/svensk avdelning i förskolan.

Vi finns även på Instagram: Förskolan Gläntan

Etusivu2.jpg

Etusivu3.jpg

DÅ ÄR DU VÄLKOMMEN ATT TA KONTAKT OCH BESÖKA OSS
Kontakta vår rektor sinikka.sjostedt@sverigefinskaskolanikista.se
Kom och bekanta dig med vår verksamhet.
Språkförskolan Gläntan
Langelandsgatan 50

TERVETULOA TUTUSTUMAAN
Ota yhteyttä rehtoriimme sinikka.sjostedt@sverigefinskaskolanikista.se
Tule käymään. Tutustu toimintaan.
Språkförskolan Glänta
Langelandsgatan 50

WELCOME TO VISIT US
Get in touch with the PreSchool Principal sinikka.sjostedt@sverigefinskaskolanikista.se
Språkförskolan Gläntan
Langelandsgatan 50

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in