Inskolning

Föräldraaktiv inskolning

Denna inskolningsform innebär att föräldern är med under minst 3 hela dagar. Under dessa dagar introduceras miljön, rutiner och barnet bekantar sig med pedagoger/barn i lugn och ro. Detta för att barnet tryggt kan lära känna den nya miljön, utan att känna oro över att bli lämnad. Tiderna är ca 9:30-14:30 hela veckan, oavsett om föräldern är med eller inte. Före första inskolningsdagen bjuds du och ditt barn in till ett ca 30 min-1 timme långt besök.

Dag 1: barn och förälder är med och följer rutiner och verksamhet, föräldern byter blöjor/hjälper till med toabesöket, sitter med vid maten, söver barnet/är med på läsvilan

Dag 2: tar pedagogen/er mer plats och tar kontakt, men föräldern har fortfarande ansvaret att introducera och finnas till för barnet

Dag 3: är föräldern med och kan börja ”bli tråkig”, och pedagogen/er tar mer plats

Dag 4-5: Under de första dagarna kan man diskutera hur fjärde dagen blir, ifall det blir barnets första dag själv. När barnet lämnas, ska ett kort och tydligt avsked ske

Under föräldraaktiv inskolning får föräldern insyn i verksamheten och kan bygga en relation till de barnen och pedagoger som finns på avdelningen.

Vi utgår från det individuella behovet som finns hos varje barn/förälder, och för en dialog med föräldern under inskolningen om nästa steg. För en del kan inskolningen gå fort medan andra behöver mer tid för att bli trygga på förskolan.

"Varje barn tillsammans med vårdnadshavare får en god introduktion i förskolan"
(Lpfö 18, s.19).