Sidhuvudbild

Välkommen till Sverigefinska språkförskolan i Kista

Sverigefinska förskolans historia

Hösten 2001 startade Sverigefinska förskolan i Kista.
Vi är en liten förskola nära naturen men även nära Kista centrum och kommunikationer.
Vår verksamhet bygger på Reggio Emilia inspirerat livslångt lärande.
Genom finska språket skapar vi en stadig grund för barnens språkutveckling.

Augusti 2013 startade Sverigefinska språkförskolan i Kista en engelsk förskoleavdelning, Nyckelpigan/Lady Birds. Verksamheten är tvåspråkig engelska och svenska.

Haetko suomenkielistä esikoulupaikkaa? Söker du finsk eller engelsk/svensk förskoleplats? Do you need space in an English/Swedish preschool?

DÅ ÄR DU VÄLKOMMEN ATT TA KONTAKT OCH BESÖKA OSS
Kontakta vår förskolechef sinikka.sjostedt@sverigefinskaskolanikista.se
Kom och bekanta dig med vår verksamhet.
Sverigefinska språkförskolan i Kista
Langelandsgatan 50

TERVETULOA TUTUSTUMAAN
Ota yhteyttä esikoulupäälikköön sinikka.sjostedt@sverigefinskaskolanikista.se
Tule käymään. Tutustu toimintaan.
Kistan ruotsinsuomalainen kieliesikoulu
Langelandsgatan 50

WELCOME TO VISIT OUR ENGLISH/SWEDISH GROUP
Get in touch with the head of the preschool sinikka.sjostedt@sverigefinskaskolanikista.se

At the Swedish Finnish language preschool in Kista
Langelandsgatan 50

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in