Tankar och mål

Om oss

På Språkförskolan Gläntan erbjuds alla barn i åldrarna 1–6 år en god och trygg miljö för utveckling, lek och lärande. Vi medverkar att barnen tillägnar sig ett demokratiskt förhållningsätt. Vi stävar efter att varje barn ska trivas och tycka att det är roligt på förskolan.

Språkförskolan Gläntan styrs av följande officiella dokument:
• Skollagen
• Lpfö 18
• Barnkonventionen

Språk och kommunikation i fokus
Hos oss vill vi att ditt barn ska utveckla sin förmåga att kommunicera både på Finska och Svenska samt sitt modersmål. Vi besöker biblioteket veckovis och våra bokhyllor är alltid fyllda med ett brett sortiment av böcker för att locka till läsning och boksamtal.

Innemiljön
Målet med lärmiljön utgår alltid från barnens intressen när vi skapar innehåll som möter läroplanens olika målområden. På alla avdelningar finns platser för fantasi och lek.

Närmiljö blir lärmiljö
Hos oss på Sverigefinska förskolan tycker vi om att vara ute. Vi vistas gärna på vår egna gård samt vid vår närliggande lekpark, går på spaning och gör små utflykter i närområdet.

Livslangtlarande.jpg