Natur

Skogs utflykt

Vi vistas i naturen minst en dag i veckan.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra (Lpfö 18, s.14).

Luonto1.jpg